english/engels

Privacyverklaring

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ø  Voorletters- en achternaam

Ø  Adresgegevens

Ø  Telefoonnummer

Ø  E-mailadres

Ø  Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of Stichting  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er  van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris gfhlentz@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Ø  Het afhandelen van uw donateursbijdrage

Ø  Verzenden van onze eventuele uitnodigingen  

Hoe lang we gegevens bewaren

De Stichting historie Joods Groningen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

De Stichting Historie Joods Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.