english/engels

Na het lanceren van de website in 2002 bedanken wij :

diegenen die het geheel financieel mogelijk hebben gemaakt, zoals:                                    

het Steunfonds van de Nederlands Israëlitisch Gemeente te Groningen die de aanloop van het geheel mogelijk maakte,
het Anjerfonds - te Groningen en de Stichting J.B. Scholtensfonds - te Groningen die bijdroegen om de archieffoto's op Cd-rom te zetten,
de families Leek en aanverwanten in Engeland, die de publicatie op een Website mogelijk maakten.

Mevr. Rosie Colthof, die de begraafboeken precieus met elkaar vergeleek en gecorrigeerd heeft en ons hierdoor een basis gaf voor de database met grafzerken van de begraafplaats aan de Iepenlaan.

De Groninger Archieven voor het verstrekken van enkele foto's van de zerken van zowel de begraafplaats aan de Moesstraat als de Iepenlaan.

Voor het vertalen van namen en data op de zerken:
Mw. Betty de Liever-Cohen te Amersfoort
Mw. Josien Hoefste-Eisenbaum te Drouwen
Dhr. drs. Theo v.d.Louw te Groningen
Dhr. drs. Volker Nannen te Groningen
Dhr. Sam Severijnse te Londen
Mw. drs. P. Wigboldus te Groningen
Mw. drs. Donnie. M. de Vries te Appingedam die steeds weer klaarstond (en staat) om de nodige aanvullingen en correcties te realiseren.
Dhr. J.I. de Vries te Zwijndrecht

Voor het restaureren en opnieuw leesbaar maken van de zerken, bedanken wij de grote groep vrijwilligers van Boete en Verzoening onder leiding van Ds. Sybrandi te Lelystad, die reeds een aantal jaren in de zomer bezig zijn, en de Werkgroep Kerk en Israël van de gereformeerde classis te Bedum, waarvan Henk Boer te Sauwerd onze contactpersoon is. Ook de heren Kwant, Klugkist en Pilon danken wij voor hun inspanning om ons het fotograferen mogelijk te maken.

Dhr. drs. J.M.F. Borg, die ons met de nodige historische kennis steeds terzijde stond met adviezen, aanvullingen en archiefonderzoek.

Mw. Dini Hansma die ons vanuit Provo -Utah (USA) voorzag van een complete database uit de bronnen van de "Mormonen" betreffende de Joodse bevolking te Groningen over de periode 1811-1912. Deze bron maakte het ons mogelijk om te vergelijken en aan te vullen.

De heren: D. van Hemmen te Delfzijl
  P. Robijn te Groningen
  B. Schutter

te Groningen

  H. Sieling te Groningen
  J. Wiggers te Groningen

tijdgenoten, die ons via interviews (Oral History) een aanvulling gaven betreffende de geschiedenis van de begraafplaats aan de Moesstraat gedurende de periode 1940-1945.

De familie Vuursteen te Delfzijl die voor ons de Engelse versie van "Een wandeling over de begraafplaats" verzorgden. Evenals mijn neef Sem van Gelder en Rudi Bremer die diverse engelse vertalingen voor hun rekening namen.

 

oktober 2003

René S. de Vries
Gertie Harkema-Lentz