english/engels

Begraafplaats: Bourtange

De Joodse begraafplaats is gelegen aan de Oude Jodenkerkhoflaan, is 9,10 are groot; heeft de vorm van een rechtvormige driehoek (langste zijde langs de weg) met de maten 52 m lange zijde, de korte zijde is 32 m, en de rechthoekzijde 44 m.

De oudste steen is nr. 09 uit 1862, de jongste nr. 05 uit 1890.

Bourtange begint als eerste 2 cijfers van de plaatsnummering met : 51. We onderscheiden hier 3 rijen, te zien aan het 3e en 4e cijfer in de plaatsnummering. Rij nr. 1 is de meest linkse (die langs de weg) en bevat de zerknummers 1 t/m 4, rij 2 heeft de nummers 5 en 9 (!deze laatste staat tegen de boom) en rij 3 bevat de nrs. 6 t/m 8. De laatste 2 cijfers in de plaatsnummering geeft de exacte plek van de zerk aan.

De fotoos der zerken zijn door ons gemaakt in 2008.

Bron: E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, "De Joodse Gemeenschappen in Westerwolde 1656 – 1950", Uitgave De Vey Mesdagh Stichting, 2004, pag. 239,240 en 241.