english/engels

Begraafplaats: Vlagtwedde

De Joodse begraafplaats met de naam Hebrecht, is gelegen aan de S.W. de Clerqweg, is 26 are groot en heeft de afmetingen 36 m lang en 27 m breed; alleen op de achterste helft staan zerken, er zijn er nog 26, die zeer verspreid staan, één staat zelfs dwars op de richting.

Hier werd nog in 1970 begraven, de oudste steen is van1895.

Vlagtwedde heeft als eerste 2 cijfers van de plaatsnummering : 50. De rijnummering begint achteraan, gezien vanaf de ingang, en de zerken-plaats- of de pleknummering begint aan de linkerkant. In de plaatsnummering duiden het 3e en 4e cijfer op de rij en de laatste 2 cijfers op de exacte plek van de zerk.

Onlangs (2010) is het bestaan ontdekt van nog een begraafplaats , behorend bij Vlagtwedde, n.l. Ter Borg, waar waarschijnlijk mensen uit Sellingen begraven zijn.

Bron: E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, "De Joodse Gemeenschappen in Westerwolde 1656 – 1950", Uitgave De Vey Mesdagh Stichting, 2004, pag. 247.