english/engels

Begraafplaats: Vlagtwedde

De Joodse begraafplaats met de naam Hebrecht, is gelegen aan de S.W. de Clerqweg, is 26 are groot en heeft de afmetingen 36 m lang en 27 m breed; alleen op de achterste helft staan zerken, er zijn er nog 26, die zeer verspreid staan, één staat zelfs dwars op de richting. De oudste bewaard gebleven steen is van 1895, het jongste monument betreft de in 2019 geplaatste gedenksteen voor drie mensen die hier in de bezettingstijd begraven zijn en waarvoor toentertijd geen monument werd geplaatst.

Vlagtwedde heeft als eerste 2 cijfers van de plaatsnummering: 50. De rijnummering begint achteraan, gezien vanaf de ingang, en de zerken-plaats- of de pleknummering begint aan de linkerkant. In de plaatsnummering duiden het 3e en 4e cijfer op de rij en de laatste 2 cijfers op de exacte plek van de zerk.

Bron: E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, De Joodse Gemeenschappen in Westerwolde 1656 – 1950, Uitgave De Vey Mesdagh Stichting (Groningen 2004).