english/engels

Begraafplaats: Veendam

De Joodse begraafplaats is gelegen aan de Sluisweg 92; naast de begraafplaats staat het metaheerhuisje met de toezichthouderswoning in één gebouw.

Veendam heeft als eerste 2 cijfers van de plaatsnummering : 42. De plaatsnummering start direct links van de ingang met rij één en pleknummer één, dit gaat door tot het driehoekige veld aan het eind van de begraafplaats - dit is ook het oudste gedeelte. Na het middenpad, dus rechts gaat de rijnummering verder. Het driehoekige veld met 6 stenen krijgt het laatste rijnummer, n.l. 16. In de plaatsnummering zijn het 3e en 4e cijfer dus het rijnummer en de laatste 2 cijfers de exacte plek van de zerk.

Onze kleurenfoto’s uit 2007, waaraan Robert Mulder ook heeft meegewerkt, zijn aangevuld met zwart-wit foto’s van de Groninger Archieven, gemaakt door M.A. Douma, destijds in dienst van het Rijksarchief te Groningen, in de jaren tussen 1980 en 1987.

Bron:  R.C. Hage en J.H. de Vey Mestdagh, “De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden”,  uitg. Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen, 1985, pag. 154 e.v.


vanuit de lucht