english/engels

De Stichting Historie Joods Groningen brengt de geschiedenis van de joodse gemeenschappen in stad en provincie Groningen onder de aandacht door diverse activiteiten te organiseren. Zoals in de afgelopen jaren:

  • Tentoonstellingen en publicaties over het Joodse leven in de stad Groningen en over Joodse kinderboeken
  • Lezingen over o.a. de Groninger arts Levy Ali Cohen, de zangeres Julia Culp, schrijfster Clara Asscher-Pinkhof, Joodse begraafplaatsen, de Hoge feestdagen, de geschiedenis van de Jiddische muziek 
  • Productie van een CD met Groningse synagogale muziek, concert met werken van de Groningse componist Joseph Ascher, arrangement bij een concert van het Esther Oratorium door de Nederlandse Bach Vereniging
  • Rondleidingen door de Folkingestraat, ooit het hart van de Joodse wijk in Groningen
  • Excursies langs Joodse begraafplaatsen in de provincie
  • Het plaatsen van een monument ter herinnering aan de oudste Joodse begraafplaats in de stad Groningen
  • Het voltooien van de database van de Joodse begraafplaatsen met fotoos van de zerken in de stad            en  provincie Groningen op de website (gereed gekomen in 2012)
  • Dankzij het pionierswerk van de heer Mr. J.H. de Vey Mestdagh kon er een goede start gemaakt worden
  • Het internationaal toegankelijk maken van de website dankzij het vertaalwerk van Carla da Silva (gereed gekomen in 2013)

Dankzij de prachtige initiatieven en projecten, die eerdere bestuurders van onze stichting ontplooiden, is de belangstelling voor de geschiedenis en gebruiken van de Joodse gemeenschappen in Groningen zo groot en levendig geworden, dat er heden ten dage diverse instanties onze doelstelling overnamen door b.v. lezingen, cursussen e.d. te geven, tentoonstellingen te maken of rondleidingen te doen.

Het nieuwe bestuur -sinds oktober 2012 - gaat zich beraden over nieuwe activiteiten en heeft als speerpunt de begraafplaatsen in stad en provincie en de in stand houding daarvan. Ook willen wij de contacten, die er zijn met andere historische verenigingen in stad en provincie, uitbreiden.

U kunt meer info vinden onder de menu-items NIEUWS, ARCHIEF of in het FOTOALBUM.

Wilt u de stichting ondersteunen? Dan kunt u zich aanmelden als donateur.

Contact: Secretariaat van de Stichting Historie Joods Groningen