english/engels

Begraafplaats: Grijpskerk

De Joodse begraafplaats is gelegen aan de Oosterkade en heeft 120 grafruimtes.

Er staan nu (2007) nog 20 zerken, overeind gebleven dankzij het in zand gebed zijn voor meer stevigheid. De oudste zerk is van 1881 en de jongste van 1939.

Grijpskerk heeft als eerste 2 cijfers van de plaatsnummering : 21. De 6 rijen zijn aangegeven door het 3e en 4e cijfer. Bekeken vanaf de ingang zijn er dan 6 rijen, echter de 2 meest linkse rijen en de meest rechtse zijn leeg; de plaatsnummering begint dus op rij 3. Hier staat echter maar één zerk. Op rij 4 zijn 3 lege plekken, n.l. op nr. 11, 13 en 14, deze tekens zijn verdwenen, maar de aldaar begravenen zijn wel opgenomen in de database.

De fotoos stammen uit de Groninger Archieven, waarschijnlijk gemaakt in 1980 of later, door de heer M.A. Douma, destijds als fotograaf in dienst bij het Rijksarchief te Groningen.

Voor meer informatie en vertalingen raadpleeg het dVM- boek "Westerkwartier", pag. 215.