english/engels

Begraafplaats: Leek

In Leek zijn de namen van 98 begravenen bekend, helaas staan er nog maar 88 zerken, waaronder één herdenkingssteen (te zien aan hs achter de nummering) en een paar dubbelgraven.

Op deze begraafplaats begint de plaatsnummering met 20, dit hoort bij Leek (zie provinciekaart).
De nummering van de zerken -eerst de rij en dan de ligplaats- begint aan de rechter- én voorkant, gezien vanuit de ingang; zo is door de 6-cijferige codering direct te zien waar een bepaalde zerk staat.

In de rijen 2, 3 en 6 werden de kerk- en verenigingsbestuurders begraven met hun familie;
het gaat om de plaatsnummers 200204 t/m 200219, 200319 t/m 200336 en 200627 t/m 200636.

Met de romeinse cijfers I, II, III en IV is aangegeven, in welke volgorde de gronden zijn verworven (zie geschiedenis).

Voor meer informatie zie het boek "Westerkwartier" , vanaf pag. 115