english/engels

Oudste begraafplaats Winschoten

Restauratie Veendam


de vrijwilligers van Boete en Verzoening in Veendam

Het grote restauratie project op de Groninger Joodse begraafplaatsen .

 

Op 7 en 8 juni 2018 zijn 16 vrijwilligers van "Boete en Verzoening" bezig geweest op de begraafplaats Ommelanderwijk te Veendam .

Ondanks de hitte heeft men stenen schoon gemaakt en geschilderd ; bovendien is er na de verwijdering van een laurierhaag de grond (oppervlakte van 250 vierkante meter) gevlakt en ingezaaid met gras .

Dus weer een stap verder in het grote project !

Oude alinea's met "Nieuws" tot 2017 zijn verplaatst naar het menu Archief !

---------

Boekpresentatie van

Op woensdag 31 januari 2018 zal René de Vries in de O.B. te Amsterdam spreektijd krijgen met zijn verhaal over Annet Katan , het meisje dat verdween bij de bushalte te Zeerijp en nooit terug werd gezien .

Deze dag organiseert het Rode Kruis de presentatie van "De deportaties uit Nederland 1940-1945" , het boek is geschreven door Guus Luijters, Marten Jongman en Raymund Schütz .

Zo kan de heer De Vries landelijke bekendheid geven aan het verhaal van Annet uit Zeerijp .

Hierbij het adres van de website van het Rode Kruis over dit onderwerp :

https://www.rodekruis.nl/evenementen/boekpresentatie-de-deportaties-uit-nederland/ 

-------

 

Opknapbeurt begraafplaatsen

de herstelwerkzaamheden in Farmsum (Delfzijl)

 


de singel  in Winschoten is hersteld

Restauratie joodse begraafplaatsen in Groningen in 2017

In de afgelopen week van 24 juli  gingen de vrijwilligers van "Boete en Verzoening" aan de slag in Winschoten , om daar de joodse begraafplaats onder handen te nemen . Ook vrijwilligers van de Stichting Oud-Winschoten hielpen 5 dagen hieraan mee.

De vrijwilligers van "Boete en Verzoening" zijn al geweest in Winsum en komen later nog in Farmsum en Bad Nieuweschans .

De provincie Groningen gaf subsidie voor de opknap-beurt van acht begraafplaatsen  ; later volgen nog Veendam , Zuidbroek , Kolham en Hebrecht ( Vlagtwedde ) .

-------

EVENEMENTEN in 2017

 17 januari 2017 is de DAG VAN HET JODENDOM .

Inde Groninger synagoge organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden een bijeenkomst met 2 eminente sprekers over het thema "vreemdeling" . Tussendoor is er muziek en later gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers . Ook kan er nagepraat worden met een drankje of sapje.

Wilt U aanwezig zijn , dan graag melden bij het secretariaat van het bisdom - tel. 050-4065888 of per email l.winter@bisdomgl.nl

  --------

 The Klezmatics in de Oosterpoort , Groningen .

Op 1 februari komt naar Groningen de internationaal bekende klezmer-band , bekend als een iconische band - hun muziek is te omschrijven als wild , mystiek en provocerend .

Meer informatie vindt U op de website www.de-oosterpoort.nl/programma/the-klezmatics .

--------

Op zondagmiddag 30 april 2017 is er in de synagoge te Appingedam een lezing over het joodse gezin Akker door Roald van Elswijk , historisch onderzoeker en voorzitter van de Werkgroep Joods Appingedam .

 --------

 

                                                     

 

JAARVERSLAG 2016

Dit verslag vermeldt de daden van Uw en onze Stichting Historisch Joods Groningen , die wij pleegden ter behoud van het Joods Historisch erfgoed in Stad en Provincie. Onze Stichting blijft van nut en waarde, zeker als het gaat om aanvragen van subsidies, het geven van eigen bijdragen , het in stand houden en actualiseren van de website .

Het uitgebreide project Joodse begraafplaatsen , welk Euro 250000.--  gaat kosten, is inmiddels rond , de commissie is akkoord gegaan . Het gaat om herstelwerkzaamheden op de begraafplaatsen te Winsum , Winschoten  , Nwe. Schans , Kolham  , Farmsum , Veendam , Zuidbroek en Vlagtwedde . Ter voorbereiding van één en ander zijn nieuwe foto’s genomen van de zerken op de begraafplaats van Zuidbroek .

Op deze website kunt U nog meer  foto’s zien over de bezigheden van de Stichting bij diverse ondernemingen . Een aantal vindt U hieronder genoemd .

De uitbreiding van de synagoge Bourtange  is uitgevoerd , het huisje ernaast is gekocht en zal in 2018 deels ingericht worden als een joodse huiskamer . Er is al in 2017 een tentoonstelling gepland over Aletta Jacobs . De Vrienden van de Synagoge Bourtange zou graag een boekje uitgeven over personen , die leefden in de gemeente Vlagtwedde . Is er iemand onder de lezers , die een bijdrage zou kunnen leveren ?

Als bestuur zijn wij op excursie geweest in Westerwolde ; we zagen daar de opgeknapte begraafplaats in Oude Pekela , evenals die in Bourtange ; we bezagen de synagoge en de inrichting van het aangekochte pand ernaast . Ook liepen we langs de vermoedelijke joodse begraafplaats bij Ter Borg .

In Winschoten is bij rioleringswerkzaamheden aan de Liefkensstraatde alleroudste begraafplaats ontdekt , met nog stoffelijke resten van zeker 11 personen . Zij zijn herbegraven onder rabbinaal toezicht ; in de toekomst wordt een monument geplaatst in het aan te leggen park rondom deze begraafplaats . Onze Stichting heeft aangeboden te participeren in dit project .

Verder toonden wij belangstelling bij het leggen van Stolpersteine in Stad en provincie , o.a. in de Wassenberghstraat in de Stad .

Vorig jaar is ons bestuurslid René de Vries begonnen te werken aan een gedenkteken voor Annet Katan; dit betreft het meisje dat in 1944 verdween en het laatst gezien was bij de bushalte in Zeerijp. Er is een commissie aan het werk die dit verzorgt , daartoe heeft René de Vries een en ander aangeleverd en men is gezamenlijk ermee bezig geweest. Het resultaat is een volgeschreven boekje , dat binnenkort uitkomt ; daarbij wordt ook een monumentje onthuld waarbij de achtergebleven haarlok van Annet de hoofdrol speelt .

 

STOLPERSTEINE IN STAD EN PROVINCIE


Wassenberghstraat

Op donderdag 8 december 2016 werden de eerste 23 stolpersteine gelegd in de Wassenberghstraat in Groningen .

In de daarop volgende dagen werden nog eens 37 stuks gelegd in de provincie , o.a. in Bedum en de gemeente Delfzijl .

-------

WINSCHOTEN


Liefkensstraat Winschoten

In november 2016 is tijdens rioolwerkzaamheden aan de Liefkensstraat de ontdekking gedaan van restanten van de oudste joodse begraafplaats aldaar .

Er werden meer dan 15 stoffelijke overblijfselen gevonden ; deze zijn ter plekke herbegraven door de rabbijn .

Later wordt hier een herdenkingsteken geplaatst in het nog aan te leggen parkje

TER BORG


Vermoedelijk een joodse begraafplaats bij Ter Borg , onder Sellingen

Op onze excursie door Westerwolde zijn we ook hier langs geweest .

BGP Zuidbroek


Grafzerk van Johanna Dalsheim in Zuidbroek

Ook op de zerk van echtgenoot staat dit bizondere symbool .

Wie weet wat dit kan betekenen ?

In de database van de begraafplaats Zuidbroek hebben wij allemaal nieuwe , recente foto's geplaatst .

RESTAURATIE-FOTO'S


Oude Pekela na januari 2016

Dit is het resultaat van de opknapbeurt in Oude Pekela .

Zerken gerestaureerd , grote coniferen en bomen verwijderd en een nieuwe beukenhaag geplaatst .

Het ziet er schitterend uit !

-------

Project 2017


De restauratie van 7 begraafplaatsen kan gestart worden

BOURTANGE


Tentoonstellingsruimte in de synagoge

Door de aankoop van de woning naast de synagoge in Bourtange , wordt daarin een joodse huiskamer gerealiseerd .

De foto laat de tentoonstellingsruimte zien .

Komt dat zien , komt dat zien !

Wij zijn er geweest en hebben foto's gemaakt ; meer foto's vindt U in het fotoalbum.

--------