english/engels
In deze ruimte bevindt zich een foto slide gemaakt met Flash. Maar u leest dit wat betekent dat u niet de laatste Flash Player heeft.
U kunt de foto's bekijken door op menuitem : Fotoboek te klikken, u krijgt dan van alle foto's een kleine versie te zien, waarop u kunt klikken om daar weer een grotere versie van te bekijken.
U kunt ook de goede Flash PlugIn voor u browser installeren. Klik hier en installeer de FlashPlugIn.

Opknapbeurt begraafplaatsen

de herstelwerkzaamheden in Farmsum (Delfzijl)

 


de singel  in Winschoten is hersteld

Restauratie joodse begraafplaatsen in Groningen in 2017

In de afgelopen week van 24 juli  gingen de vrijwilligers van "Boete en Verzoening" aan de slag in Winschoten , om daar de joodse begraafplaats onder handen te nemen . Ook vrijwilligers van de Stichting Oud-Winschoten hielpen 5 dagen hieraan mee.

De vrijwilligers van "Boete en Verzoening" zijn al geweest in Winsum en komen later nog in Farmsum en Bad Nieuweschans .

De provincie Groningen gaf subsidie voor de opknap-beurt van acht begraafplaatsen  ; later volgen nog Veendam , Zuidbroek , Kolham en Hebrecht ( Vlagtwedde ) .

JAARVERSLAG 2016

Dit verslag vermeldt de daden van Uw en onze Stichting Historisch Joods Groningen , die wij pleegden ter behoud van het Joods Historisch erfgoed in Stad en Provincie. Onze Stichting blijft van nut en waarde, zeker als het gaat om aanvragen van subsidies, het geven van eigen bijdragen , het in stand houden en actualiseren van de website .

Het uitgebreide project Joodse begraafplaatsen , welk Euro 250000.--  gaat kosten, is inmiddels rond , de commissie is akkoord gegaan . Het gaat om herstelwerkzaamheden op de begraafplaatsen te Winsum , Winschoten  , Nwe. Schans , Kolham  , Farmsum , Veendam , Zuidbroek en Vlagtwedde . Ter voorbereiding van één en ander zijn nieuwe foto’s genomen van de zerken op de begraafplaats van Zuidbroek .

Op deze website kunt U nog meer  foto’s zien over de bezigheden van de Stichting bij diverse ondernemingen . Een aantal vindt U hieronder genoemd .

De uitbreiding van de synagoge Bourtange  is uitgevoerd , het huisje ernaast is gekocht en zal in 2018 deels ingericht worden als een joodse huiskamer . Er is al in 2017 een tentoonstelling gepland over Aletta Jacobs . De Vrienden van de Synagoge Bourtange zou graag een boekje uitgeven over personen , die leefden in de gemeente Vlagtwedde . Is er iemand onder de lezers , die een bijdrage zou kunnen leveren ?

Als bestuur zijn wij op excursie geweest in Westerwolde ; we zagen daar de opgeknapte begraafplaats in Oude Pekela , evenals die in Bourtange ; we bezagen de synagoge en de inrichting van het aangekochte pand ernaast . Ook liepen we langs de vermoedelijke joodse begraafplaats bij Ter Borg .

In Winschoten is bij rioleringswerkzaamheden aan de Liefkensstraatde alleroudste begraafplaats ontdekt , met nog stoffelijke resten van zeker 11 personen . Zij zijn herbegraven onder rabbinaal toezicht ; in de toekomst wordt een monument geplaatst in het aan te leggen park rondom deze begraafplaats . Onze Stichting heeft aangeboden te participeren in dit project .

Verder toonden wij belangstelling bij het leggen van Stolpersteine in Stad en provincie , o.a. in de Wassenberghstraat in de Stad .

Vorig jaar is ons bestuurslid René de Vries begonnen te werken aan een gedenkteken voor Annet Katan; dit betreft het meisje dat in 1944 verdween en het laatst gezien was bij de bushalte in Zeerijp. Er is een commissie aan het werk die dit verzorgt , daartoe heeft René de Vries een en ander aangeleverd en men is gezamenlijk ermee bezig geweest. Het resultaat is een volgeschreven boekje , dat binnenkort uitkomt ; daarbij wordt ook een monumentje onthuld waarbij de achtergebleven haarlok van Annet de hoofdrol speelt .

 

KOMENDE EVENEMENTEN

17 januari 2017 is de DAG VAN HET JODENDOM .

Inde Groninger synagoge organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden een bijeenkomst met 2 eminente sprekers over het thema "vreemdeling" . Tussendoor is er muziek en later gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers . Ook kan er nagepraat worden met een drankje of sapje.

Wilt U aanwezig zijn , dan graag melden bij het secretariaat van het bisdom - tel. 050-4065888 of per email l.winter@bisdomgl.nl

 

The Klezmatics in de Oosterpoort , Groningen .

Op 1 februari komt naar Groningen de internationaal bekende klezmer-band , bekend als een iconische band - hun muziek is te omschrijven als wild , mystiek en provocerend .

Meer informatie vindt U op de website www.de-oosterpoort.nl/programma/the-klezmatics .

 

Op zondagmiddag 30 april 2017 is er in de synagoge te Appingedam een lezing over het joodse gezin Akker door Roald van Elswijk , historisch onderzoeker en voorzitter van de Werkgroep Joods Appingedam .

 

 

 

                                                     

 

STOLPERSTEINE IN STAD EN PROVINCIE


Wassenberghstraat

Op donderdag 8 december 2016 werden de eerste 23 stolpersteine gelegd in de Wassenberghstraat in Groningen .

In de daarop volgende dagen werden nog eens 37 stuks gelegd in de provincie , o.a. in Bedum en de gemeente Delfzijl .

WINSCHOTEN


Liefkensstraat Winschoten

In november 2016 is tijdens rioolwerkzaamheden aan de Liefkensstraat de ontdekking gedaan van restanten van de oudste joodse begraafplaats aldaar .

Er werden meer dan 15 stoffelijke overblijfselen gevonden ; deze zijn ter plekke herbegraven door de rabbijn .

Later wordt hier een herdenkingsteken geplaatst in het nog aan te leggen parkje

TER BORG


Vermoedelijk een joodse begraafplaats bij Ter Borg , onder Sellingen

Op onze excursie door Westerwolde zijn we ook hier langs geweest .

BGP Zuidbroek


Grafzerk van Johanna Dalsheim in Zuidbroek

Ook op de zerk van echtgenoot staat dit bizondere symbool .

Wie weet wat dit kan betekenen ?

In de database van de begraafplaats Zuidbroek hebben wij allemaal nieuwe , recente foto's geplaatst .

RESTAURATIE-FOTO'S


Oude Pekela na januari 2016

Dit is het resultaat van de opknapbeurt in Oude Pekela .

Zerken gerestaureerd , grote coniferen en bomen verwijderd en een nieuwe beukenhaag geplaatst .

Het ziet er schitterend uit !

BOURTANGE


Tentoonstellingsruimte in de synagoge

Door de aankoop van de woning naast de synagoge in Bourtange , wordt daarin een joodse huiskamer gerealiseerd .

De foto laat de tentoonstellingsruimte zien .

Komt dat zien , komt dat zien !

Wij zijn er geweest en hebben foto's gemaakt ; meer foto's vindt U in het fotoalbum.

Project 2017


De restauratie van 7 begraafplaatsen kan gestart worden

Evenementen van 4 mei 2016

Er vonden in onze provincie weer interessante gebeurtenissen plaats .

De recente traditie van Open Joodse huizen vond  plaats op 4 mei 2016  in Winsum ,  en nu deed ook voor het eerst Appingedam  mee .

In Winschoten  werd in het rabbinaatshuis zijn verhaal verteld ; in de toekomst zal dit huis dienst gaan doen als ontmoetings- en bezinningsruimte .

Februari 2016

Beknopt jaarverslag 2015 

Wat wij beschouwen als hoogtepunt in 2015 , was wel de restauratie van de synagoge en het metaheerhuis op de joodse begraafplaats in Appingedam.

De werkzaamheden bij De Maten zijn afgerond ; ook zijn bij Bourtnage en Hebrecht nieuw hekwerkken geplaatst ;  Stadskanaal krieeg nieuw hekwerk en daar werd de beukenhaag opgeknapt.

In de toekomst , als alle gelden zijn verkregen , zullen de begraafplaatsen te Farmsum , Kolham , Nieuweschans , Veendam , Vlagtwedde , Winschoten , Winsum en Zuidbroek worden opgeknapt.

Onze inspanningen richten zich tevens op de uitbreiding van de synagoge te Bourtange .

Samenwerking met het waddengebied Nederland en Oost-Friesland staat op de kalender .

Ook is een groep vrijwilligers in Zeerijp bezig met het oprichten van een monumentje voor Annet Katan - het meisje dat in 1944 spoorloos verdween bij de bushalte aldaar .


Hekwerk bijgeplaatst te Hebrecht

 

Dankzij een collecte der Raad van kerken in Oude en Nieuwe Pekela , een schenking van een landelijk werkend bedrijf en andere giften, is er nieuw hekwerk geplaatst bij de begraafplaatsen van Bourtange en Hebrecht.

Het herstel van de omheining bij De Maten ( Ter Apel ) is op 8 juni 2015 opgeleverd in aanwezigheid van o.a. de directeur en het bestuur van Landschapsbeheer , de wethouder en vertegenwoordigers van de subsidiegevers . 

In overleg met Landschapsbeheer Groningen zijn 7 begraafplaatsen bij de provincie gemeld voor onderhoud .

Zo is in Stadskanaal het kleine hek vervangen en de beukenhaag uit 1938 hersteld door nieuwe beuken te plaatsen in de ontstane gaten .

De Stichting "Boete en Verzoening" was in juni bezig met de begraafplaatsen in Appingedam en Groningen en zal op 8 september in Veendam aan de slag gaan .

In Farmsum moet het hek vervangen worden ; naar een oplossing wordt gezocht ; inmiddels (= september 2015 ) is overeenstemming over het herstel gekomen .


Opening gerestaureerde Metaheer Appingedam

Op 4 en 5 mei 2015 vonden herdenkingen plaats , werden monumenten onthuld en oude monumenten heropend.
Enkele bestuursleden zijn hier nauw bij betrokken.


Op 4 mei werden in Veendam stolpersteine geplaatst en vond in de stad "Open Joodse huizen" plaats .


Op 5 mei werd de gerestaureerde metaheer en de synagoge te Appingedam ceremoniëel geopend ; zie foto hierboven en hieronder . In de metaheer is ook informatie geplaatst .

  


Info in de Metaheer Appingedam

Synagoge Appingedam


Gerestaureerde Synagoge Appingedam

Op 5 mei 2015 vond ook de opening van de gerestaureerde synagoge te Appingedam plaats .

Het nachtblauwe parochet met gouden borduursel werd door Mevr. Anneke Fokkens gemaakt  , in overleg met Mevr. Bloume Jacobs , echtgenoot van de opperrabbijn.

De tekst op het parochet - in Hebreeuws - luidt : Heilige Gemeente Appingedam .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Stolpersteine in Veendam en Wildervank

Op 13 oktober 2015 werden in Veendam en Wildervank stolpersteine gelegd , nadat op 4 mei 2015 al de eerste stenen waren geplaatst ; dan zullen op 40 lokaties herinneringen ontstaan aan de 170 gedeporteerde joodse inwoners .

Deze plechtigheid ging gepaard met een ontvangst van nabestaanden , een plechtigheiud om 11 uur , Klezmer-muziek  EN van 13 uur tot 17 uur een wandeling (deels) naar de Middenweg , Scholthuizen en Beneden Oosterdiep in Veendam , tevens naar de Landbouwstraat in Wildervank , alwaar de monumentjes werden gelegd .

 

SHUL VAN LEENS

Dankzij de belangstelling van een Groninger voor historie van o.a. Leens , werd de Stichting verblijd met een aantal fotos van de synagoge in Leens in ca. 1936 ; deze foto's zijn geplaatst met ondertiteling in Fotoalbum .

Wist U dat de alom bekende boterpasta BEBOgeen (met toffeesmaak) een vinding is van BEnninga's BOterfabriek , Leeuwarden ?

Januari 2015

Inmiddels is vorig jaar één en ander tot stand gebracht door het bestuur van de SHJG -met name door onze voorzitter- de heer Fokkens.

Zo is de begraafplaats in Oude Pekela opgeknapt en van een nieuwe omheining voorzien.

Het onderzoek op de begraafplaats "de Maten" bij Ter Apel, is gestart, maar heeft nog geen bevredigend resultaat opgeleverd. Er wordt nu hulp gezocht bij de RUG , fac. Archeologie op advies van de provinciale archeoloog, de heer Groenendijk. Wel is er met de buurman overeenstemming bereikt voor een pad naar de begraafplaats.

De restauratie van het metaheer-huisje in Appingedam zal hoogstwaarschijnlijk in april a.s. beginnen. Deze metaheer krijgt een extra functie, n.l. donateurs en andere belangstellenden het één en ander met uitleg te laten zien.

Tante Foktje


Auteur Eddy-Lex Israël

schilderswijk stolpersteine


Uit de wijkkrant Schilderswijk Groningen

Jonet door Kemal Rijken

Van de journalist Kemal Rijken kregen we een bericht over zijn website Jonet ; hierin staan berichten en agenda's van meer dan 100 Joodse organisaties in Nederland. Het adres van deze site vind U bij de pagina "Links".

Een ieder die iets te melden heeft en wereldkundig wil maken , kan zich richten tot de vrijwilliger in het Noorden;

i.e. jonetnoord@gmail.com .

STOLPERSTEINE

In april 2014 zijn in Pekela ruim 100 stolpersteine toegevoegd aan het reeds bestaande aantal; dit ging gepaard met een herdenkingsbijeenkomst bij de begraafplaats.

Nu liggen er in de stad en provincie Groningen ca. 230 struikelstenen, die herinneren aan de joodse inwoners, de onderduikgevers en de verzetsstrijders in de tweede wereldoorlog (zie voor een landelijke lijst op Wikipedia).

Op 30 april worden er in Blijham 37 stolpersteine geplaatst.

Een volgend project bestaat uit het toevoegen van een stolpersteine-database aan de website "Het Verhaal van Groningen" . In samenwerking met Het Museumhuis Groningen en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, gaan Cees Stolk (journalist) en Liefke Knol zorgen voor de verhalen; zij zoeken en vragen om foto's en historische documenten, zoals brieven. Deze site voegen wij toe aan het menu "Links" , zodat onze bezoekers dit snel kunnen vinden.