english/engels
In deze ruimte bevindt zich een foto slide gemaakt met Flash. Maar u leest dit wat betekent dat u niet de laatste Flash Player heeft.
U kunt de foto's bekijken door op menuitem : Fotoboek te klikken, u krijgt dan van alle foto's een kleine versie te zien, waarop u kunt klikken om daar weer een grotere versie van te bekijken.
U kunt ook de goede Flash PlugIn voor u browser installeren. Klik hier en installeer de FlashPlugIn.

De Stichting Historie Joods Groningen brengt de geschiedenis van de joodse gemeenschappen in stad en provincie Groningen onder de aandacht door diverse activiteiten te organiseren. Zoals in de afgelopen jaren:

  • Tentoonstellingen en publicaties over het Joodse leven in de stad Groningen en over Joodse kinderboeken
  • Lezingen over o.a. de Groninger arts Levy Ali Cohen, de zangeres Julia Culp, schrijfster Clara Asscher-Pinkhof, Joodse begraafplaatsen, de Hoge feestdagen, de geschiedenis van de Jiddische muziek 
  • Productie van een CD met Groningse synagogale muziek, concert met werken van de Groningse componist Joseph Ascher, arrangement bij een concert van het Esther Oratorium door de Nederlandse Bach Vereniging
  • Rondleidingen door de Folkingestraat, ooit het hart van de Joodse wijk in Groningen
  • Excursies langs Joodse begraafplaatsen in de provincie
  • Het plaatsen van de database van de Joodse begraafplaatsen met fotoos van de zerken in de stad ( gereed gekomen in 2002) en  provincie Groningen op de website (gereed gekomen in 2012)
  • Het internationaal toegankelijk maken van de website dankzij het vertaalwerk van Carla da Silva (gereed gekomen in 2013)

Dankzij de prachtige initiatieven en projecten, die eerdere bestuurders van onze stichting ontplooiden, is de belangstelling voor de geschiedenis en gebruiken van de Joodse gemeenschappen in Groningen zo groot en levendig geworden, dat er heden ten dage diverse instanties onze doelstelling overnamen door b.v. lezingen, cursussen e.d. te geven, tentoonstellingen te maken of rondleidingen te doen.

Het nieuwe bestuur -sinds oktober 2012 - gaat zich beraden over nieuwe activiteiten en heeft als speerpunt de begraafplaatsen in stad en provincie en de in stand houding daarvan. Ook willen wij de contacten, die er zijn met andere historische verenigingen in stad en provincie, uitbreiden.

Onder deze alinea vindt U de privacy-verklaring van de Stichting .

U kunt meer info vinden onder de menu-items NIEUWS, ARCHIEF of in het FOTOALBUM.

Wilt u de stichting ondersteunen? Dan kunt u zich aanmelden als donateur.

Contact: Secretariaat van de Stichting Historie Joods Groningen

 

 

---------------------------------------------------------

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ø  Voorletters- en achternaam

Ø  Adresgegevens

Ø  Telefoonnummer

Ø  E-mailadres

Ø  Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of Stichting  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er  van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris gfhlentz@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Ø  Het afhandelen van uw donateursbijdrage

Ø  Verzenden van onze eventuele uitnodigingen  

Hoe lang we gegevens bewaren

De Stichting historie Joods Groningen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

De Stichting Historie Joods Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

             

Pagina 1 van 2

                Stichting Historie Joods Groningen

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

In kaart brengen websitebezoek

De Stichting Historie Joods Groningen gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris   gfhlentz@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Stichting Historie Joods Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Historie Joods Groningen  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  de secretaris gfhlentz@gmail.com

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ø  Voorletters- en achternaam

Ø  Adresgegevens

Ø  Telefoonnummer

Ø  E-mailadres

Ø  Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of Stichting  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er  van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris gfhlentz@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Ø  Het afhandelen van uw donateursbijdrage

Ø  Verzenden van onze eventuele uitnodigingen  

Hoe lang we gegevens bewaren

De Stichting historie Joods Groningen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

De Stichting Historie Joods Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

             

Pagina 1 van 2

                Stichting Historie Joods Groningen

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

In kaart brengen websitebezoek

De Stichting Historie Joods Groningen gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris   gfhlentz@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Stichting Historie Joods Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Historie Joods Groningen  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  de secretaris gfhlentz@gmail.com

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ø  Voorletters- en achternaam

Ø  Adresgegevens

Ø  Telefoonnummer

Ø  E-mailadres

Ø  Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of Stichting  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er  van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris gfhlentz@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Stichting Historie Joods Groningen  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Ø  Het afhandelen van uw donateursbijdrage

Ø  Verzenden van onze eventuele uitnodigingen  

Hoe lang we gegevens bewaren

De Stichting historie Joods Groningen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

De Stichting Historie Joods Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

             

Pagina 1 van 2

                Stichting Historie Joods Groningen

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

In kaart brengen websitebezoek

De Stichting Historie Joods Groningen gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris   gfhlentz@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Stichting Historie Joods Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Historie Joods Groningen  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  de secretaris gfhlentz@gmail.com